ОЩЕ ДОБРИ НОВИНИ:

На 16.04.2022 година се проведе математическото състезание „Европейско кенгуру“, в което участваха и ученици от 1. до 5. клас от 62. ОУ „Христо Ботев“ – София“.

С най-високи резултати от нашите участници е от 4 а клас с 15 точки.

С равен брой точки – по 10 – са и други шестима ученици, както следва:

  • Камелия Домузова – 2.б клас,
  • Павел Симеонов – 3.б клас,
  • Борис Борисов – 4.а клас,
  • Стефани Димитрова – 4.а клас,
  • Василена Неделчева – 4.б клас,
  • Борис Борисов – 5.а клас.

 

Ръководството и екипа на 62. ОУ „Христо Ботев“ – София, Ви благодари за постигнатите резултати и Ви пожелава в следващите състезания по-високи успехи.

Изказваме благодарност на Вашите учители за това, че са Ви подготвили и Ви учат да прилагате в практиката най-доброто от знанията, които имате.

Поздравяваме и родителите Ви с постигнатите от Вас успехи и изразяваме увереността си, че със съвместни усилия и в бъдеще ще Ви водим към все по-високи резултати.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО И ЕКИПА НА 62. ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – СОФИЯ

Европейско кенгуру 2022