Тържество – 1а клас 2021/2022

На 27.05.2022г. първи А клас отпразнува грамотността си и успешното преминаване през първата стълбица от голямото училищно приключение в присъствието на родители, учители и гости. 

Тържеството откри г-жа Нели Симеонова с авторско стихотворение, написано за първокласниците.
Учениците дадоха старт на доброто настроение с шегата, че големите често ги наричат първолаци, за която се пее в песента „Вече мога да чета“.

Следващият елемент от празненството беше общокласното стихотворение „Азбуката вече знам“. Рецитирани бяха и стихотворенията „Аз съм българче“ и „Първокласник“. Звучаха много песни, които учениците са усвоили по време на обучението си по музика. 

„Трите пеперуди“ е приказката, която учениците изиграха като драматизация. 

Право хоро се изви на сцената под озвучението на народната песен „Боряно, Борянке“. 

Учениците четоха интересни гатанки и с общи усилия успяха да стигнат до отговора. 

„Казваме с пълен глас 
хубаво е в първи клас!“ 

Класният ръководител г-жа Марияна Виденова награди всяко дете с грамота „Вече съм грамотен“ за положените усилия и старание през учебната година.

Тържество - 1а клас 2021/2022