4. клас

На 10.06.2022г., четвъртокласниците, заедно с техните класни ръководители, г-жа Светозарова и г-жа Илиева, както и в присъствието на родители и гости, проведоха открит урок и показаха какви знания и умения са усвоили по време на своето нелеко приключение дотук.   

За последния урок събраха се децата, 

с емоции изпълниха им се сърцата. 

Открит урок 4 клас 2021/2022