Събиране на обществен съвет

Уведомявам Ви, че на 25.05.2022 г. /сряда/ от 12.00 часа ще се проведе Обществен съвет при следния дневен ред:

  1. Даване на становище за отчета за началния бюджет за 2022 г.
  2. Съобщения.

 

Качено на 15.05.2022 г.