Събиране на обществен съвет

Уведомявам Ви, че на 30.06.2022 г. /четвъртък/ от 17.00 часа ще се проведе Обществен съвет при следния дневен ред:

  1. Даване на становище за избора на учебници по Компютърно моделиране и информационни технологии за 5 и за 6 клас.
  2. Съобщения.

 

Качено на 20.06.2022 г.