Събиране на обществен съвет

Уведомявам Ви, че на 12.07.2022 г. /вторник/ от 15.00 часа ще се проведе Обществен съвет при следния дневен ред:

  1. Отчет за касовото изпълнение за второто тримесечие на 2022 г.
  2. Съобщения.

 

Качено на 02.07.2022 г.