Съобщение за заседание на Обществения съвет.

  1. Съобщение за заседание на Обществения съвет.

На 02.09.2022 г. от 12.00 часа ще се проведе заседание на ОС при следния дневен ред:

  1. Съгласуване на училищните учебни планове на 5 а, 6 а и 7 а клас.
  2. Съобщения.