Свободни места в паралелките в 62. ОУ “Христо Ботев” 2022/2023 учебна година

Към 01.09.2021 год.

Свободни места в паралелките в 62. ОУ “Христо Ботев” 2021/2022 учебна година към дата 15.09.2021

1 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 0 места

2 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 0 места

3 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 0 места

4 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 0 места

5 клас – ИУЧ/ Руски език – 0 места

6 клас – ИУЧ/ Руски език – 2 места

7 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Руски език; Математика – 1 места