СЪСТЕЗАНИЯ

УЧЕБНА 2022 – 2023 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

На основание Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката /изх. № 1103-69/26.04.2021 г./ през учебната 2022/2023 г. за шестнадесета поредна година ще се проведе Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас. Организатори са Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.

Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, съгласно следния график:

Състезания Дата на подаване на заявки за състезанието Дата на получаване на материали за състезанието Дата на провеждане на състезанието Обявяване на резултати от състезанието и получаване на грамоти
“Аз рисувам” 23.09.-30.09.2022 г. 04.10.-11.10.2022 г. 19.10.2022 г. 11.11.2022 г.
“Аз и знанието” 18.10.- 04.11.2022 г. 07.11.-15.11.2022 г. 17.11.2022 г. 18.12.2022 г.
“Аз, природата и светът” 15.11.-30.11.2022 г. 01.12.-12.12.2022 г. 15.12.2022 г. 12.01.2023 г.
“Аз и числата” 04.01.-13.01.2023 г. 16.01.-24.01.2023 г. 26.01.2023 г. 05.03.2023 г.
“Аз и буквите” 23.01.-10.02.2023 г. 13.02.-21.02.2023 г. 23.02.2023 г. 26.03.2023 г.
“Аз общувам с Европа” 01.03.-13.03.2023 г. 15.03.-21.03.2023 г. 23.03.2023 г

.

11.04.2023 г.
Национално финално състезание

Имената на участниците ще бъдат обявени на сайта на СБНУ в Резултати.

21.04.- 27.04.2023 г. 28.04.2023 г

.

15.05.2023 г.

РЕГЛАМЕНТ:
● Заявки за участие се подават по обявения график на оторизирания представител за областта, а за гр. София на e-mail: sbnu_sofia@abv.bg или от 10.00 ч. до 16.00 ч. на следните телефони: 02/943 43 02, 0882 277 171, 0888 959 620.

 • Материалите за състезанието се подготвят за изпращане при спазване на всички противоепидемични мерки.
 • Материалите за състезанията се получават от представителите по области, а за град София се изпращат с куриер на адреса на училището.
 • Такса участие – 7.00 лв. на ученик /с ДДС/ за всяко състезание, като 1.00 лв. от участник е в полза на училището. Близнаците плащат по половин такса.
 • Таксата на платилите, но неучаствали в състезанието, се връща.
 • Националното финално състезание е безтакса участие.
 • Състезанието се провежда във всяко училище, заявило участие. Часът на провеждането се определя от ръководството, без да се нарушава учебния процес.
 • Резултатите се обявяват на www.sbnu.org.
 • Участниците получават грамота.
 • Времетраене – “Аз рисувам” и Национално финално състезание – един астрономически час. Останалите състезания – един учебен час.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Състезанието “Аз рисувам” ще се проведе по една от следните теми:
“Моето училище”, “Вълшебната планина”, “Играем заедно”.

Изтеглената тема ще бъде изпратена в запечатан плик на всяко участващо училище. Участниците трябва да носят материалите, с които ще рисуват, без рисувателен лист. Допустимите материали са цветни моливи, пастели, водни бои и флумастери.

Състезанието „Аз общувам с Европа“ е по избор по един от трите езика: английски, немски или руски.

НАГРАЖДАВАНЕ:
За всяко състезание участниците получават грамота.
В Национално финално състезание участниците се награждават с грамота и медал:

 • със златен медал и грамота „Победител“ получилите 50 точки
 • със сребърен медал и грамота за участие получилите под 50 точки
 • със златен медал и грамота „Победител“ получилите 50 точки във всички състезания, предхождащи Национално финално състезание.