Общински кръг на олимпиада по математика IV-VII клас

Уважаеми ученици и родители,
 

Искаме да ви информираме, че общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 10.12.2022 г.(събота) от 09:00 ч. за учениците от  IV – VII клас.

Учениците, желаещи да участват в общинския кръг на олимпиадата по математика, заемат местата си до 08:30 ч. на 10.12.2022 г.

Продължителността на олимпиадата за всички възрастови групи е 4 астрономически часа.

Всяка писмена работа се проверява и оценява независимо един от друг от двама проверители.