ДОБРА НОВИНА

 • Учениците от нашето училище вече ежегодно участват в състезанието „Европейско кенгуру“.

 През през настоящата учебна година се включиха 65-ма ученици от 1. до 6. клас. Най-високи резултати постигнаха следните участници:

 1. Миглена Митова – 2 а клас с 67 точки;
 2. Дарина Бориславова – 2 б клас с 65 точки;
 3. Калина Димитрова – 2 б клас с 65 точки;
 4. Селин Чолакова – 4 а клас с 56 точки;
 5. Самуил Славев – 4 б клас с 52 точки.
 • Учениците от начален етап участваха активно и в областня кръг на 5-те състезания, организирани от Съюза на началните български учители (СНБУ) това ли е названието? на теми: „Аз, природата и светът“, „Аз и буквите“, „Аз и знанието“, „Аз рисувам“ и „Аз и числата“.

Най-много с максимален брой 50 точки ученици са участниците в състезанието „Аз и знанието“ – 24 -ма, следвани от участниците в състезанието „Аз и буквите“ – 21.

19 ученици са постигнали максимален брой точки поне в две от петте състезания и са класирани за националното финално състезание на 28.04. 2023 година:

 1. Мартин Додов от 3а клас – за 4 състезания;
 2. Йордан Ласков от 1 а клас – за 3 състезания;
 3. Виктория Христова от 2 б клас – за 3 състезания;
 4. Виктор Миланов от 3 а клас – за 3 състезания;
 5. Дария Гергова от 3 а клас – за 3 състезания;
 6. Ирина Иванова от 1 а клас – за 2 състезания;
 7. Мелиса Исмаилова от 1 а клас – за 2 състезания;
 8. Теодор Тодоров – от 1 а клас – за 2 състезания;
 9. Василена Оцетова от 2 а клас – за 2 състезания;
 10. Далия Хаджиева от 2 а клас – за 2 състезания;
 11. Дарина Бориславова от 2 б клас – за 2 състезания;
 12. Никол Григорова от 3 а клас – за 2 състезания;
 13. Тома Мануилов от 3 а клас – за 2 състезания;
 14. Тома Маринов от 3 а клас – за 2 състезания;
 15. Александър Славов от 4 а клас – за 2 състезания;
 16. Дачо Дачев от 4 а клас – за 2 състезания;
 17. Дея Чакърова от 4 а клас – за 2 състезания;
 18. Рая Любомирова от 4б клас – за 2 състезания;
 19. Селин Чолакова от 4 б клас – за 2 състезания.

Тези и останалите ученици от нашето училище, които се състезаваха с връсниците си от цялата столична училищна система показват, че когато работим в екип – ученици, учители и родители – постигаме резултати, съизмерими с тези на останалите участници от столичните училища.

       Изказваме благодарност на учениците с високи резултати в състезанията за постиженията им и очакваме още успехи в предстоящите такива до края на учебната година!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО И ЕКИПА НА 62.ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – СОФИЯ