Обходен маршрут за достъп до 62 ОУ

 Уважаеми съграждани,

Във връзка със затваряне на улици в кв. „Обеля“, заради изграждане на канализацията в квартала, прилагаме предоставена от Столична община схема на обходния маршрут за достъп до 62 ОУ.