Прием 1 клас

Класирането за първи клас ще се извърши на 05.06.2023 г.

Записване на приетите ученици на първо класиране 05.-14.06.2023 г. от 8:00 до 17:30 часа в сградата на 62. ОУ „Христо Ботев“. 

На 15.06.2023 г. документи за записване ще се приемат до 17:00 часа.

На 13.06.2023 поради провеждане на НВО VII клас, документи няма да се приемат.

Необходими документи: 

  1. Заявление изтеглено от ИСОДЗ ПГ и I клас
  2. Оригинално Удостоверение за завършена подготвителна група
  3. Удостоверение за раждане оригинал и копие