Заседание на обществен съвет

На 14.06.2023 г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

  1. Избор на учебник по Компютърно моделиране и информационни технологии за 7 клас.
  2. Съобщения.