Oбучение на педагогическите специалисти гр. Разлог

От 29.08.2023 г. до 01.09.2023 г.  вкл. ще се проведе обучение на педагогическите специалисти от 62. ОУ „Христо Ботев“ в  гр. Разлог.

Теми на обучение:

  1. Методика за образователна компетентност на деца и ученици по БДП.

Лектор професор Баева