С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомявам Ви, че на 20.10.2023 г. /петък/ от 17.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

 

  1. Съгласуване на бюджета за 2023 г.
  2. Даване на становище за касовото изпълнение за третото тримесечие на 2023 г.
  3. Съобщения.