Свикване на обществен съвет

Уведомявам Ви, че на 01.02.2024 г. /четвъртък/ от 19:00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

  1. Съгласуване на началото на учебния ден за втори срок на учебната 2023/2024 г.
  2. Съобщения.