Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика

 

Име и фамилия на ученика Резултати брой точки
Велизар Георгиев 13.00
Калоян  Борисов 11.00
Виктор Миланов 9.50
Искрен Дачев 7.25

Оценките на учениците са окончателни и не подлежат на обжалване.

  • Всички желаещи ученици и родители могат да се запознаятс работата на ученика в сградата на СМГ – в „Библиотека“ от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 06, 07 и 08 март 2024 г.
  • Състезателната работа не може да бъде копирана, снимана или изнасяна извън определеното помещение.
  • Единствено ученикътили негов родител (законен представител) може да види състезателната работа.
  • Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.

 

Поздравяваме всички ученици за старанието и постигнатите резултати!                                                                      Пожелаваме Ви много бъдещи успехи и сбъднати мечти!