Обществен съвет

       Уведомявам Ви, че на 24.04.2024 г. /сряда/ от 17.30 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

 

  1. Даване на становище за касовото изпълнение за първото тримесечие на 2024 г.
  2. Съобщения.