Прием I клас

Уважаеми родители на бъдещи първоклаксници, предлагаме Ви информация за предстоящата кампания за прием в 1. клас за учебната 2024- 2025 учебна година.

Необходими документи за записване в първи клас:

  1. Заявление за записване / изтегля се от профила на детето от Информационната система за обслужване /ИСОДЗ , ПГ и първи клас /
  2. Копие от акт за раждане
  3. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група
  4. Копие от документи във връзка с точки, придобити по допълнителни и/ или социални критерии

5 Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път на адрес: HTTPS://KG.SOFIA.BG