Съобщение до родителите наприетите ученици в първи клас

Уважаеми родители, във връзка със записването на приетите ученици в първи клас, Ви уведомяваме, че работното време на приемащата комисия е според графика за прием                    от 08.00 до 17.30ч. Поради провеждане на избори в сградата на училището 10.06.2024 г.  е обявен за неучебен, но работен ден и комисията ще продължи да записва класираните деца за първи клас. Възможно е записване и по електронен път, което е регламентирано в чл.8 ал.1 от Наредбата за прием на ученици  в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.