С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                   Уведомявам Ви, че на 11.07.2024 г. /четвъртък/ от 17.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

 

  1. Даване на становище за касовото изпълнение за второто тримесечие на 2024 г.
  2. Съгласуване на училищните учебни планове на 2 а, 2 б, 3 а, 4 а, 4 б, 6 а, 6 б и 7 а класове за учебната 2024/2025 г.
  3. Съобщения.

 

Дата на публикуване 27.06.2024 г.