Общински кръг на олимпиада по математика IV-VII клас

Уважаеми ученици и родители,   Искаме да ви информираме, че общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 10.12.2022 г.(събота) от 09:00 ч. за учениците от  IV – VII клас. Учениците, желаещи да участват в общинския кръг на Read More …

Проект на учениците от 5. клас по БЕЛ

Днес, 08.11.2022г. учениците от 5. клас на ОУ „Христо Ботев“ представиха своята работа по Проект „Митологичен модел за света“. Учениците работиха по групи и изразиха своите виждания за примитивните общества. Отделните племена представиха елементи от живота на археобществата, което включва:  живот Read More …

СЪСТЕЗАНИЯ

УЧЕБНА 2022 – 2023 ГОДИНА УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, На основание Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката /изх. № 1103-69/26.04.2021 г./ през учебната 2022/2023 г. за шестнадесета поредна година ще се проведе Национално финално състезание на Сдружение на Read More …

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомявам Ви, че на 14.10.2022 г. /петък/ от 14.00 часа ще се проведе Обществен съвет при следния дневен ред: Даване на становище за отчета за касово изпълнение за III-то тримесечие на 2022 г. Съобщения.

Свободни места в паралелките в 62. ОУ “Христо Ботев” 2022/2023 учебна година

Към 01.09.2021 год. Свободни места в паралелките в 62. ОУ “Христо Ботев” 2021/2022 учебна година към дата 15.09.2021 1 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 0 места 2 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 0 места 3 клас – ИУЧ/ Read More …

Дейности по НП „Отново заедно“ Лято 2022 г.

Тази година ОУ „Христо Ботев“ отново се включи в проект по Европейската програма „Отново заедно“. В програмата взеха участие 150 ученици от 1 до 7 клас и техните учители. Изпълнението на програмата включваше три етапа на изпълнение: 07 – 31.07 Read More …

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

СЪОБЩЕНИЕ:   ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ, Родителската среща с Вас ще бъде на  12.09.2022г.  (понеделник) от 17:00 часа.   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, На 19.09.2022 г. (понеделник) от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за IV, V, VI Read More …