Съобщение за родителите на бъдещи първокласници

62. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” гр. София, общ. Столична, р-н “Връбница”, ул. „Ефрем Чучков”№ 26, тел. 0884801720, e–mail: ou62@abv.bg   НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ! УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ БЪДЕЩИ ПЪРОКЛАСНИЦИ, Приветстваме Ви на територията на нашето училище с Read More …

Важно съобщение за 1 и 7 клас

62. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” гр. София, общ. Столична, р-н “Връбница”, ул. „Ефрем Чучков”№ 26, тел. 0884801720, e–mail: ou62@abv.bg ВАЖНО!! ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В 62.ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – СОФИЯ ВАЖНО!!  ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ НИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Read More …

Свикване на обществен съвет

Съобщението е публикувано и обявено на 22.02.2021 Свикване на обществен съвет на 05.04.2021 от 09:00 часа в сградата на училището Дневен ред Съгласуване на избора на 3-та паралелка Училищен учебен план за 2а клас, 3а клас, 3б клас, 4а клас, Read More …

Свикване на обществен съвет

Свикване на обществен съвет на 9 Март (вторник) от 17:00 часа в компютърния кабинет Дневен ред Становище относно решението на ПС за Училищния план прием 1 клас за учебната 2021/2022 година Съгласуване на училищен учебен план: 1а клас, 1бклас и Read More …

Годишнина от рождението на Христо Ботев

На 6.01.2021 г., когато отбелязваме годишнината от рождението на Христо Ботев, учениците от 4. клас на 62. ОУ поднесоха цветя пред бюст-паметника на поета в Борисовата градина. Патрон на 62. ОУ е великият революционер и по традиция всяка година на Read More …

Свикване на обществен съвет

Свикване на обществен съвет ще се проведе на 28.01 2021 година от 17:00 часа. Свикването ще се проведе в компютърния кабинет Дневен ред Отчет на четвърто тримесечие Отчет за своята дейност за предходната година Съобщение

Уважаеми ученици и родители

Уважаеми ученици и родители,С решение на педагогическия съвет на 62. ОУ междусрочната ваканция на учениците не се променя и срокът ще приключи на 02. 02. 2021 г. Вторият учебен срок започва на 04.02.2021 г. Директор – Д. Караиванов

СТРАТЕГИЯ за развитието на 62.ОУ „Христо Ботев“ за периода 2020-2024 година

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” гр. София, общ. Столична, р-н “Връбница”, ул. „Ефрем Чучков”№ 26, тел. 0884801720,  e-mail: ou62@abv.bg                                                                                                                                                                                                      СТРАТЕГИЯ                                              за развитието на 62.ОУ „Христо Ботев“                                                          за периода 2020-2024 година                    Стратегията е разработена от Read More …