Свикване на обществен съвет

Свикване на обществен съвет ще се проведе на 28.01 2021 година от 17:00 часа. Свикването ще се проведе в компютърния кабинет Дневен ред Отчет на четвърто тримесечие Отчет за своята дейност за предходната година Съобщение

Уважаеми ученици и родители

Уважаеми ученици и родители,С решение на педагогическия съвет на 62. ОУ междусрочната ваканция на учениците не се променя и срокът ще приключи на 02. 02. 2021 г. Вторият учебен срок започва на 04.02.2021 г. Директор – Д. Караиванов

СТРАТЕГИЯ за развитието на 62.ОУ „Христо Ботев“ за периода 2020-2024 година

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” гр. София, общ. Столична, р-н “Връбница”, ул. „Ефрем Чучков”№ 26, тел. 0884801720,  e-mail: ou62@abv.bg                                                                                                                                                                                                      СТРАТЕГИЯ                                              за развитието на 62.ОУ „Христо Ботев“                                                          за периода 2020-2024 година                    Стратегията е разработена от Read More …

Проект „Fresher Европейска нощ на учените 2020”, програма „Хоризонт 2020 – рамкова програма за изследвания и иновации 2014-2020”, дейност Мария Склодовска- Кюри

На 27 ноември 2020 г. ще се проведе събитието Европейска нощ на учените, това събитие е емблематична и ежегодна среща, на която учените в различните страни членки на Европейския съюз представят своите постижения и предизвикателства пред широката публика. Всяка година Read More …

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30702/03.11.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда, Ви уведомявам, че Регионален център Read More …

Важно съобщение

Уважаеми родители и ученици, Със заповед на директора на 62. ОУ 29.10.2020 г. (четвъртък) е неучебен присъствен ден за учениците от 2 до 7 клас включително за времето от 9.00 до 12.00 часа. Учениците от 1а и 1б класове провеждат Read More …