Годишнина от рождението на Христо Ботев

Годишнина от рождението на Христо Ботев