Поредно отличие за учениците на 62. ОУ „Христо Ботев“

Поредно отличие за учениците на 62. ОУ