Oбучение на педагогическите специалисти гр. Разлог

От 29.08.2023 г. до 01.09.2023 г.  вкл. ще се проведе обучение на педагогическите специалисти от 62. ОУ „Христо Ботев“ в  гр. Разлог. Теми на обучение: Методика за образователна компетентност на деца и ученици по БДП. Лектор професор Баева

Свикване на обществен съвет

На 25.04.2023 г.  от 17.30 часа ще се проведе заседания на Обществения съвет при следния дневен ред: Даване на становище за отчета за касово изпълнение за I-во тримесечие на 2023 г.  Одобряване на актуализираната Стратегия за развитие на 62. ОУ „Христо Read More …

Ден на отворените врати 25.03.2023 г.

ВАЖНО!!! ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В 62. ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – СОФИЯ ВАЖНО!!! ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ НИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Ръководството и екипът на 62. ОУ „Христо Ботев“ – София, най-учтиво Ви каним да се срещнем и да Read More …

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомявам Ви, че на 14.10.2022 г. /петък/ от 14.00 часа ще се проведе Обществен съвет при следния дневен ред: Даване на становище за отчета за касово изпълнение за III-то тримесечие на 2022 г. Съобщения.