С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомявам Ви, че на 14.10.2022 г. /петък/ от 14.00 часа ще се проведе Обществен съвет при следния дневен ред: Даване на становище за отчета за касово изпълнение за III-то тримесечие на 2022 г. Съобщения.

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

СЪОБЩЕНИЕ:   ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ, Родителската среща с Вас ще бъде на  12.09.2022г.  (понеделник) от 17:00 часа.   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, На 19.09.2022 г. (понеделник) от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за IV, V, VI Read More …

Събиране на обществен съвет

Уведомявам Ви, че на 30.06.2022 г. /четвъртък/ от 17.00 часа ще се проведе Обществен съвет при следния дневен ред: Даване на становище за избора на учебници по Компютърно моделиране и информационни технологии за 5 и за 6 клас. Съобщения.   Качено на 20.06.2022 Read More …

Патронен празник на 62.ОУ „Христо Ботев“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, В навечерието на патронния празник на 62.ОУ „Христо Ботев“ – София, във връзка с успешното завършване на учебната 2021/2022 година, УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП, ТЕХНИТЕ УЧИТЕЛИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО                                                                  ВИ КАНИМ на нашия годишен Read More …

Родителска среща на 25.05.2022 година.

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че в училището ще се проведе родителска среща на 25.05.2022 година. За първа смяна от 17 часа. За втора смяна от 18.30 часа. Дневен ред; 1. Приключване на учебната година. 2. Прием на учениците в начален Read More …