Свикване на обществен съвет

Съобщението е публикувано и обявено на 01.07.2021 Свикване на обществен съвет на 14.07.2021 от 17:00 в компютърния кабинет Дневен ред Становище за отчет по изпълнение на бюджета за тримесечие Съгласуване на още една група ЦДО (6-та занималня) Разни

Свикване на обществен съвет

Съобщението е публикувано и обявено на 09.04.2021 Свикване на обществен съвет на 22.04.2021 от 17:30 часа в сградата на училището Дневен ред Становище за отчет по изпълнение на бюджета за първото тримесечие Други

Свикване на обществен съвет

Свикване на обществен съвет на 9 Март (вторник) от 17:00 часа в компютърния кабинет Дневен ред Становище относно решението на ПС за Училищния план прием 1 клас за учебната 2021/2022 година Съгласуване на училищен учебен план: 1а клас, 1бклас и Read More …

Проект „Fresher Европейска нощ на учените 2020”, програма „Хоризонт 2020 – рамкова програма за изследвания и иновации 2014-2020”, дейност Мария Склодовска- Кюри

На 27 ноември 2020 г. ще се проведе събитието Европейска нощ на учените, това събитие е емблематична и ежегодна среща, на която учените в различните страни членки на Европейския съюз представят своите постижения и предизвикателства пред широката публика. Всяка година Read More …

Покана

Уважаеми ученици, родители и гости, Екипът на 62. ОУ „Христо Ботев“ кани учениците от първи и от пети клас и техните родители на тържеството по случай откриването на новата 2020/2021 учебна година, което ще се проведе на 15.09.2020 г. от Read More …

Съобщение за родителска среща на 1 клас.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1.КЛАС УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,                       РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1.КЛАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.09.2020 ГОДИНА (ЧЕТВЪРТЪК) ВЪВ ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН НА УЧИЛИЩЕТО: Графикът за провеждането на родителските срещи в 1. клас е следния: Read More …