Проект „Fresher Европейска нощ на учените 2020”, програма „Хоризонт 2020 – рамкова програма за изследвания и иновации 2014-2020”, дейност Мария Склодовска- Кюри

На 27 ноември 2020 г. ще се проведе събитието Европейска нощ на учените, това събитие е емблематична и ежегодна среща, на която учените в различните страни членки на Европейския съюз представят своите постижения и предизвикателства пред широката публика. Всяка година Read More …

Покана

Уважаеми ученици, родители и гости, Екипът на 62. ОУ „Христо Ботев“ кани учениците от първи и от пети клас и техните родители на тържеството по случай откриването на новата 2020/2021 учебна година, което ще се проведе на 15.09.2020 г. от Read More …

Съобщение за родителска среща на 1 клас.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1.КЛАС УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,                       РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1.КЛАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.09.2020 ГОДИНА (ЧЕТВЪРТЪК) ВЪВ ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН НА УЧИЛИЩЕТО: Графикът за провеждането на родителските срещи в 1. клас е следния: Read More …

Честване на 140. годишнина

Педагогическият съвет прие програма за честването на 140. годишнината от основаването на училището, която беше с хоризонт до м. юни 2020 г. Поради извънредното положение, обаче, програмата ще се реализира от началото на учебната 2020/2021 година.