Съобщение за родителите на бъдещи първокласници

62. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” гр. София, общ. Столична, р-н “Връбница”, ул. „Ефрем Чучков”№ 26, тел. 0884801720, e–mail: ou62@abv.bg   НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ! УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ БЪДЕЩИ ПЪРОКЛАСНИЦИ, Приветстваме Ви на територията на нашето училище с Read More …

Важно съобщение за 1 и 7 клас

62. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” гр. София, общ. Столична, р-н “Връбница”, ул. „Ефрем Чучков”№ 26, тел. 0884801720, e–mail: ou62@abv.bg ВАЖНО!! ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В 62.ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – СОФИЯ ВАЖНО!!  ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ НИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Read More …

Свикване на обществен съвет

Съобщението е публикувано и обявено на 22.02.2021 Свикване на обществен съвет на 05.04.2021 от 09:00 часа в сградата на училището Дневен ред Съгласуване на избора на 3-та паралелка Училищен учебен план за 2а клас, 3а клас, 3б клас, 4а клас, Read More …

Свикване на обществен съвет

Свикване на обществен съвет на 9 Март (вторник) от 17:00 часа в компютърния кабинет Дневен ред Становище относно решението на ПС за Училищния план прием 1 клас за учебната 2021/2022 година Съгласуване на училищен учебен план: 1а клас, 1бклас и Read More …

Съобщение за родителска среща на 1 клас.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1.КЛАС УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,                       РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1.КЛАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.09.2020 ГОДИНА (ЧЕТВЪРТЪК) ВЪВ ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН НА УЧИЛИЩЕТО: Графикът за провеждането на родителските срещи в 1. клас е следния: Read More …

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА вълшебното ключе: упражнения по математика за целодневно обучение и самоподготовка; издателство; „Просвета 1945“ вълшебното ключе: упражнения по български език и литература за целодневно обучение и самоподготовка; издателство; „Просвета 1945“ български език и литература: помагало за избираемите учебни Read More …

Свободни места след трето класиране на приема за I клас

62. ОУ „Христо Ботев“ Свободни места след трето класиране   На вниманието на родителите на бъдещите първокласници! Уважаеми родители, 62. ОУ „Христо Ботев“ обявява 3 (три) свободни места след трето класиране на приема за I клас.  Попълване на свободните места след трето класиране и Read More …

Класирани на трето класиране за 1 клас учебна 2020/2021 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА: Родителите на бъдещите първокласници Класирани на трето класиране за 1 клас учебна 2020/2021 г. Трето класиране – списък Записването на ученика в 1. клас за учебната 2020/2021 година ще бъде в периода 23.06.2020 и 24.06.2020 от 8:30 Read More …

Класирани при второ класиране за 1 клас учебна 2020/2021 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА: Родителите на бъдещите първокласници Класирани при второ класиране за 1 клас учебна 2020/2021 г. Второ класиране – списък    Записването на учениците в 1. клас за учебната 2020/2021 година ще бъде в периода 16.06.2020 и 18.06.2020 от Read More …