Важно съобщение за 1 и 7 клас

62. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” гр. София, общ. Столична, р-н “Връбница”, ул. „Ефрем Чучков”№ 26, тел. 0884801720, e–mail: ou62@abv.bg ВАЖНО!! ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В 62.ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – СОФИЯ ВАЖНО!!  ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ НИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Read More …

НВО 7 клас

На основание заповед № РД09-920/5.05.2020 г. на министъра на образованието и науката ИЗМЕНЯМ Заповед № РД09-2152 от 27.08.2019 г., както следва: 1. Изменям т. 1 „Дати за провеждане на изпитите от националните въуншни оценявания“ в частта за VII клас: VII клас Read More …