НВО 7 клас

На основание заповед № РД09-920/5.05.2020 г. на министъра на образованието и науката ИЗМЕНЯМ Заповед № РД09-2152 от 27.08.2019 г., както следва: 1. Изменям т. 1 „Дати за провеждане на изпитите от националните въуншни оценявания“ в частта за VII клас: VII клас Read More …